HABERLER

Kobi Tanımı Güncellendi

KOSGEBKüçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler günün ekonomik koşullarına göre güncellendi. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 500 milyon TL’ye çıkartıldı. İkinci kriter 250 çalışan sayısı konusunda bir değişikliğe gidilmedi. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği 25.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kapsamda;

Yıllık çalışan sayısı 250’den az, net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL ‘yi aşmayan şirketler KOSGEB ve diğer kamu desteklerinden (teşvik, hibe, kredi ve devlet yardımları) yararlanabileceklerdir.

     🔸 Mikro İşletme: Yıllık çalışan sayısı 10 kişinin altında ve net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’’yi aşmayan,

     🔸 Küçük İşletme: Yıllık çalışan sayısı 50 kişinin altında  ve  net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL’yi aşmayan,

     🔸 Orta Büyüklükteki İşletme: Yıllık çalışan sayısı  250 kişinin altında ve  net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL’yi aşmayan şirketleri kapsayacaktır.