KOBİ DANIŞMANLIĞI

Kobi Danışmanlığı

Her işin, her işletmenin kendine has zorlukları ve birbirinden farklı hedefleri olduğu için, biz FCS Tekno Bilişim & Yönetim Danışmanlığı olarak her müşterimiz için özel çözümler üretiyoruz.

Diğer ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de küreselleşme, serbestleşme, teknolojik gelişmeler, artan rekabet olgusu ve buna benzer faktörler iş dünyasında ciddi değişimlere yol açmaktadır. Piyasalar hızla aşağı veya yukarı yönlü değişmekte, ürün yaşam döngüleri başkalaşmakta, teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemekte ve tüketicilerin davranışı gün geçtikçe birbirinden farklılaşmaktadır. Bu derece karmaşık bir ortamda şirketler artan zorluklarla mücadele etmek durumundadırlar. Bu konu ile ilgili başlıca hizmet alanlarımız aşağıda özetlenmiştir:

 •     Şirketinizin kurum stratejisini objektif olarak nasıl değerlendirebilirsiniz?
 •     Girmeyi düşündüğünüz yeni pazarlar ve endüstrilerdeki mevcut durum ve gelecek görünümü nasıldır?
 •     Gelirlerinizi artırmak için müşterilerinizle sürdürülebilir ve karlı ilişkileri nasıl kurarsınız?
 •     Şirketinizin gelirlerini nasıl artırabilirsiniz?
 •     Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi en etkin pazarlama ve satış modeline nasıl çevirebilirsiniz?
 •     Finansal performans haricinde değerlendirme yapıldığında satın ya da devir almayı düşündüğünüz şirketin, piyasadaki rakiplerine kıyasla performansı nasıldır?
 •     Şirket operasyonlarınızın etkinliği ile hizmet sağlama yetkinliklerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?
 •     Mali İşler Biriminizin sağladığı değeri nasıl artırabilirsiniz?
 •     Teknolojik altyapınız, operasyonlarınızı ve iş süreçlerinizi destekliyor mu? Teknolojik altyapı ve fonksiyonlarınızın performansını nasıl iyileştirebilirsiniz?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Fidan Consulting & Strategy, Yönetim Danışmanlığı Ekibi olarak, kuruluşunuzun temel operasyonlarının etkinlik ve verimliliğini artırmanızda ve kurumsal stratejinizi belirlemenizde sizlere destek oluyoruz. Temel yaklaşımımız, işinizi ve karşınızdaki seçeneklerin ticari etkilerini daha geniş perspektifte anlamaktır. Ekonomi ve endüstri bilgimizi teknik uzmanlıklarımızla birleştirerek müşterilerimiz için doğru sonuçlara ulaşıyoruz. Strateji ve Yönetim Danışmanlığı ekibimiz aşağıda başlıklarda hizmet vermektedir;

 •     Kurumsal yönetim danışmanlğı
 •     Aile ve şirket anayasası hazırlama
 •     Stratejik iş planı hazırlama danışmanlığı
 •     Fizibilite Raporu
 •     Şirket kuruluşu, genel kurullar, statü değişiklikleri, faaliyet konusu değişiklikleri
 •     Kurumsal Check-up hizmetleri
 •     Kurumsallaşma danışmanlığı, reorganizasyon  (KOBİ)
 •     İş analizi - İş tanımı, organizasyon
 •     Kurumsal planlama
 •     Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistem kurulum hizmetleri
 •     ERP, CRM, MRP implementasyonu
 •     Maliyet azaltma ve kârlılığı iyileştirme
 •     Maliyet kontrol sistemleri
 •     Üretim verimliliği hizmetleri
 •     Kurumsal performans yönetimi
 •     Yönetim sistemleri tasarımı
 •     Bütçeleme
 •     Nakit akışı tahmini ve yönetimi
 •     İşletme sermayesi yönetimi ve iyileştirmesi
 •     Finansal dönüşüm
 •     KOBİ yatırım teşvikleri
 •     KOSGEB Teşvik ve kredileri
 •     Yatırım yeri seçimi
 •     Operasyonel mükemmellik
 •     Yönetim raporlaması ve yönetim bilişim sistemleri
 •     Satınalma ve stok yönetim sistemlerinin kurulması
 •     Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi yapılandırma
 •     İç kontrol sistemleri kuruluşu
 •     İnovasyon yönetimi
 •     İnsan kaynakları uygulamaları ve personel seçimi danışmanlığı