HABERLER

İşçi Özlük Dosyası (2022 Haziran Güncelleme)

Değerli Danışanlarımız, Müşterilerimiz ve Dostlarımız,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı üzerinde yapılan son düzenlemeler ile hazırlanması gereken yasal belge ve ekler konusunda sizlerin bilgilendirilmesi ve güncel kullanımınızı pratik hale getirmek amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.

İşçi ve işveren ilişkilerinin hukuki boyutunu Sosyal Güvenlik Kurumlarınca düzenlenmesi gereken matbu evrakları; 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4904 sayılı İşKur Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili kısımlarının ele alınarak hazırlanmış olan bu çalışma işçinin özlüğüne dair gerekli evrakları bünyesinde toplamıştır.

Haziran 2022 ayı itibariyle son düzenlemeleri içeren bu çalışma işçi ile işveren arasındaki iş ve işlemlerin, hukukun doğuşundan son bulmasına kadar olan tüm konuları ele almıştır. Dosyalar .doc Word formatında hazırlanmıştır. İlgili forma erişim için üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Bu vesile ile, “İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI” isimli bu çalışmayı hazırlayarak sizlerin hizmetine sunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına teşekkür ederiz.

Faydalı olması dileğiyle,