HABERLER

Kurumlar Vergisi Ve Mtv Artışı

Torba Kanun Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlanarak kanunlaştı.

Kanun No: 7456
Kabul Tarihi: 14 / 07 / 2023

kurumlar.pngmtv.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikli hususlar

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi :
Ek Motorlu Taşıt Vergisi 2023 Ağustos Ve 2023 Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitler halinde ödenecektir.

 

Kurumlar Vergisi Oranı :
Kurumlar Vergisi Oranı %25 çıkarılmıştır. (Önceki Oran % 20) Yeni Oranlar 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır. ( 2023/2 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi % 20 olarak verilecektir. )

 

Bu Kanunla, diğer düzenlemeler yanında aşağıdaki vergi düzenlemelerine ilişkin değişiklikler yapılmaktadır.

  • Kurumlar Vergisi Oranın 5 puan artırılması ve ihracattan elde edilen kazançlarda indirimli oranın 5 puana çıkarılması,
  • Taşınmazların satışına uygulanan istisnaların kaldırılması,
  • Kurumların diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnanın kaldırılması,
  • Bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi,
  • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların maktu vergi tutarlarının artırımına ilişkin Cumhurbaşkanı'na yeni yetki verilmesi,
  • Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarının 2 katına çıkarılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi,
  • Deprem bölgesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerin, 31/12/2024 tarihine kadar KDV’den istisna tutulması,
  • İşverenlere asgari ücret desteği sağlanması.

 

 

Kanun Tam Metni İçin> https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230715-2.pdf